نمایش سبد خرید “معادله هدایت حرارتی غیر ماندگار یک بعدی به روش گسسته سازی صریح در دینامیک سیالات محاسباتی CFD” به سبد شما افزوده شد.